Tecnalia invertirá 100 millones de euros en nuevos proyectos

Por -

Tecnalia 2020

Tecnalia va a apostar por la especialización tecnológica para ayudar a las empresas a mejorar su competitividad, especialmente en los sectores de la energía, el transporte, la fabricación automatizada y la salud. Esos serán algunos de los principales objetivos en el marco de su Plan Estratégico hasta 2020.

Desde el nacimiento del centro en 2010, Tecnalia ha convivido con una situación económica sin precedentes en la que se han debilitado significativamente los sectores productivos y la supervivencia ha sido la prioridad de las empresas. En este complicado escenario no todas las empresas han mantenido la apuesta por el I+D+i como factor crítico, y ha resultado difícil abordar nuevos proyectos que exigían importantes recursos ante un mercado paralizado.

Ahora se abre una nueva etapa, en la que los indicadores económicos están mejorando y se está recuperando progresivamente la confianza. Esto va a conllevar que las prioridades se modifican y que las lecciones aprendidas en estos duros años implican mayores niveles de exigencia para la actividad de I+D+i, una elevada competencia en el mercado y la necesidad de aportación de valor diferencial.

Por ello, Tecnalia prevé destinar 100 millones de euros hasta 2020 en nuevas tecnologías y nuevos proyectos, para seguir adelantándose a las necesidades y demandas de las empresas y fomentar su capacidad de antena tecnológica. Así, actuará como agente de transformación de la industria vasca, con una proyección internacional selectiva, a la que recurrirá para aprender y traer más conocimiento y experiencia al País Vasco.

La cercanía a la empresa es el pilar principal que fundamenta el nuevo Plan Estratégico, que fija aumentar en un 50% la actividad con empresas vascas, creciendo fundamentalmente en los sectores de la energía, el transporte, la fabricación automatizada y la salud.

A nivel de proyectos, Tecnalia prevé alcanzar los 40 millones de euros de ventas anuales generadas a través de proyectos con empresas, incluyendo las Nuevas Empresas de Base Tecnológica, frente a los 27,1 millones de euro actuales.

En cuanto a la actividad bajo contrato, el centro de investigación estima un aumento porcentual en el País Vasco, frente a los contratos que se cursen a nivel regional e internacional, quedando la distribución en un 65% de la actividad en la CAV, 22% a nivel regional y 13% en internacional, pero con un aumento de ingresos en cada una de las áreas.

Para hacer todo esto posible, Tecnalia cuenta con un equipo de más de 1.400 expertos, que planea seguir aumentando. El objetivo es incrementar la plantilla en un 7% hasta 2020.

Horizon 2020 y participación empresarial
El programa europeo Horizon 2020 se orienta a la investigación a la empresa y a su aplicación en el mercado, con un foco de atención a la PYME, estrategia con la que Tecnalia se encuentra totalmente alineado. El objetivo del centro de investigación es involucrar a más de 200 empresas en proyectos aprobados en este Programa. Actualmente, cuenta ya con 79 proyectos europeos contratados, de los que lidera 16 y en los que colabora con 21 empresas vascas.

Además, Tecnalia ha creado un nuevo modelo de Oficina de Apoyo a la Participación para no solo facilitar la participación de las empresas, sino también para orientar la I+D+i a la explotación de los resultados y su transformación en oportunidades de negocio.

 


 

“Haztea eta ez gizentzea». Helburu hori ezarri du Tecnaliako hurrengo zuzendari nagusiak, Iñaki San Sebastiánek, ikerketa-zentroarentzat 2020ra arte. Inbertsioan, enpresekiko hurbiltasunean, espezializazioan, bikaintasun teknologikoan, aliantzetan eta ikertzailetan haztea, eta hori guztia modu jasangarri batean egitea. “Giharrak garatu nahi ditugu, baina ez koipea”, adierazi du gaur goizean hedabideekin elkartu denean zentroaren jarduera 2020ra bitartean gidatuko duen plan estrategiko berria aurkezteko.

2010ean zentroa sortu zenetik, aurrekaririk gabeko egoera ekonomiko bat izan du inguruan, non ekoizpen-sektoreak asko ahuldu diren eta bizirik irautea izan den enpresen lehentasuna. Egoera zail horretan, enpresa guztiek ez dute I+G+Baren aldeko apustua egin faktore kritiko gisa, eta zaila izan da merkatu geldi baten aurrean baliabide handiak eskatzen zituzten proiektu berriei ekitea.

Baina zerbait argi utzi badu krisialdi honek, hauxe da: berrikuntza da lehiakortasunaren eragile nagusia. Denok bat gatoz horrekin.

Orain etapa berri bat hastera doa: adierazle ekonomikoak hobetuz doaz, eta pixkanaka konfiantza berreskuratuz goaz. Horren ondorioz, lehentasunak aldatu egingo dira, eta, urte gogor hauetan ikasitakoaren ondorioz, eskakizun-maila handiagoa izango da I+G+Bko jardueretan, lehiakortasuna handia izango da merkatuan, eta balio bereizgarria eman beharra dago.

Testuinguru horretan, Tecnaliak enpresa-errealitatera egokitzen du bere jarduera. Horrela baino ez dio erantzungo enpresei laguntzeko duen bokazioari eta, aldi berean, kudeaketa zorrotz eta jasangarri bati.

Hori dela eta, Tecnaliak aurreikusten du 2020ra arte 100 milioi euro bideratzea teknologia eta proiektu berrietara, enpresen behar eta eskaerei aurrea hartzen jarraitzeko eta antena teknologiko gisa duen gaitasuna sustatzeko. Hala, EAEko industria eraldatzeko eragile gisa jardungo du, nazioarteko proiekzio selektibo batekin, hara joko baitu ikasteko eta Euskadira ezagutza eta esperientzia gehiago ekartzeko.

Enpresetatik gertu egotea da plan estrategiko berriaren oinarri nagusia. Plan Estrategikoan jaso da EAEko enpresekin duen jarduera % 50 gehiago handitzea, batez ere energiaren, garraioaren, fabrikazio automatizatuaren eta osasunaren sektoreetan haziz.

Proiektuei dagokienez, enpresekiko proientuetan urtean 40 milioi euroko salmentak egitea aurreikusten du (oinarri teknologikoko enpresa berriak ere kontuan hartuta). Haietan, gaur egun, 27,1 milioi euroko salmentak egiten ditu.

Kontratupeko jarduerari dagokionez, EAEren ehunekoa handitzea aurreikusten du, eskualde-mailan eta nazioartean egingo diren kontratuekin alderatuta. Hala, jardueraren % 65 EAEn egingo litzateke, % 22 eskualdean eta % 13 nazioartean, baina diru-sarrerak igo egingo lirateke arlo guztietan.

Hori hala izan dadin, Tecnaliak 1.400 aditu baino gehiagoko talde bat du, eta handitzen jarraitzeko asmoa du: 2020ra bitartean % 7 langile gehiago izatea da helburua.

Horizon 2020 eta enpresen parte-hartzea
Horizon 2020 programa europarra enpresetako ikerkuntzara eta, arreta ETE-etan jarriz, hura merkatuan aplikatzera bideratzen da, eta Tecnalia guztiz bat dator estrategia horrekin. Ikerketa-zentroaren helburua da 200 enpresak baino gehiagok parte hartzea programa horretan onartutako proiektuetan. Gaur egun, Europako 79 proiektu kontratatu ditu dagoeneko; horietako 16 berak gidatzen ditu, eta EAEko 21 enpresarekin dihardu lankidetzan.
Gainera, parte-hartzea bultzatzeko bulegoaren eredu berri bat sortu du Tecnaliak, enpresen parte-hartzea errazteaz gain, I+G+Ba emaitzak ustiatzera eta negozio-aukera bihurtzera bideratzeko.

 

EuskadiTecnologia

Portal sobre Nuevas Tecnologias en Euskadi y Navarra coordinado por Enrique Rodal enriquerodal@euskaditecnologia.com

Comentarios cerrados.