VisionTech4Life supervisa el impacto ambiental de las obras

Por -

VisionTech4Life

VisionTech4Life está llevando a cabo una prueba piloto de su sistema para el control del impacto ambiental de obras civiles en la obra de la Variante de Ermua gracias a la colaboración de la sociedad foral Interbiak. Esta iniciativa está impulsada por la ingeniería FULCRUM, ERABI Tecnología Audiovisual y el instituto de investigación tecnológica DeustoTech.

VisionTech4Life es un proyecto pionero a nivel europeo que pretende dar respuesta a la necesidad de detectar y reducir los efectos ambientales de las obras civiles con el fin de mejorar los niveles de sostenibilidad, y por tanto, su competitividad.

El sistema se enmarca dentro del concepto Internet de las Cosas (Internet of Things) y mediante la utilización de drones realiza las observaciones y mediciones de las obras de manera mucho más eficaz. Toda la información recogida es comunicada a la aplicación (GECOB21) mediante Internet e interpretada por la inteligencia del sistema, que emite una alerta y permite responder con acciones preventivas y correctivas en un tiempo de respuesta mínimo. Todo ello conlleva un notable ahorro en consumo energético y en los costes de las medidas de corrección.

Respecto a las ventajas de VisionTech4Life cabe destacar la obtención de información continua y en tiempo real; el bajo coste del sistema; la capacidad del sistema para que los sensores trabajen de manera desatendida, en red o de forma independiente; información accesible a través de dispositivos móviles y web; la generación de alertas; y la posibilidad de la puesta en marcha de programas de vigilancia ambiental.

Concretamente, en Ermua se han instalado dos sondas atmosféricas, dos sondas de agua, un sistema de imagen panorámica de la obra, un drone de fotogrametría y otro hiperespectral para medir el impacto ambiental que la obra de la Variante está teniendo en el entorno.

La prueba piloto arrancó el pasado septiembre de 2015 y finalizará en noviembre de 2016, aproximadamente.


 

FULCRUM ingeniaritza enpresak, ERABI Tecnología Audiovisual enpresak eta ikerketa teknologikorako DeustoTech institutuak eratutako berrikuntza teknologikoko VisionTech4Life proiektua obra zibilen ingurumen-inpaktua kontrolatzeko bere sistemaren proba pilotua ari da egiten Ermuko saihesbidean, Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailari atxikitako Interbiak sozietate publiko foralaren eta BEAZen lankidetzari esker, Bizkaia Digital 2015 programaren barruan.

Proba bera 2015eko irailean hasi zen, eta 2016ko azaroan amatuko da, gutxi gorabehera. Besteak beste, urtarrilaren 7an proiektuari buruzko informazio-panelak jarriko dira saihesbidearen bulegoan.

VisionTech4Life proiektu aitzindaria da Europan, eta erantzun egin gura dio obra zibilen ingurumen-efektuak detektatu eta murrizteko beharrari, obra horien iraunkortasuna eta, ondorioz, haien lehiakortasuna ere hobetzearren.

Gauzen Internet (Internet of Things) kontzeptuaren barruan sartzen da sistema, eta, dronak erabiliz, askoz modu eraginkorragoan egiten ditu obra batean egin beharreko behaketa zein neurketak. Bildutako informazio guztia Internet bidez jakinarazten zaio (GECOB21) aplikazioari; sistemaren adimenak, ondoren, hura interpretatu eta alerta bat ematen du, eta, horrela, ekintza prebentibo eta zuzentzaileen bidez, erantzuna eman ahal da, horretarako ahalik eta denbora gutxien erabiliz. Horrekin guztiarekin aurrezki nabarmena lortzen da energia-kontsumoan eta neurri zuzentzaileen kostuetan.

VisionTech4Life-k dituen abantailak aipatzen hasita hauek azpimarratu behar dira: informazio jarraitua eskaintzen du, denbora errealean; sistemak kostu txikia du; sistemak gaitasuna du sentsoreek gainbegiralerik gabe, sarean edo modu independentean lan egiteko; eskaintzen duen informazioa erabilgarri dago gailu mugikorren eta webaren bidez; alertak sortzen ditu, eta aukera ematen du ingurumena zaintzeko programak abiarazteko.

Hain zuzen, Ermuan hauek instalatu dira: zunda atmosferiko bi, ur-zunda bi, obraren irudi panoramikoa ateratzeko sistema bat, fotogrametriako dron bat eta beste dron hiperespektral bat, guztiekin ere saihesbidearen obrak ingurunean duen ingurumen-inpaktua neurtzearren.

EuskadiTecnologia

Portal sobre Nuevas Tecnologias en Euskadi y Navarra coordinado por Enrique Rodal enriquerodal@euskaditecnologia.com

Comentarios cerrados.